Södertäljelogopederna

 

SÖDERTÄLJELOGOPEDERNA

Södertäljelogopederna är auktoriserade inom ramen för ”Vårdval Stockholm”. Detta innebär att patienter som söker logoped, via remiss, tas emot enligt landstingstaxa. För barn- och ungdom upp till 18 år är besöken kostnadsfria. Vuxna betalar 100 kr. Remiss utfärdas av läkare, sjuksköterskor, logoped eller psykolog vid exempelvis barnavårdscentraler, skolhälsovård, vårdcentraler eller öron-, näs- och halsmottagningar.

Södertäljelogopederna tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt vuxna med:

  • tal- och språkstörningar
  • stamning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • röstbesvär

Södertäljelogopederna erbjuder:

  • Utredning, diagnostisering och behandling hos legitimerad logoped
  • Ger råd och handledning till föräldrar, förskole- och förskolepersonal
  • Kostnadsfria besök på förskolor och skolor
  • Förskriver hjälpmedel för kommunikation och läs- och skrivsvårigheter

Remiss

Alla barn där föräldrarna oroar sig för barnets tal eller språk bör remitteras till logoped! Detta gäller i hög grad även stamning. Läs mer!

Dyslexi

En logopedisk läs- och skrivutredning innebär att den språkliga förmågan relateras till läs- och skrivfärdigheterna. Syftet är att utreda om personen har läs- och skrivsvårigheter och hur dessa svårigheter i sådana fall yttrar sig. Läs mer!

Tal- och språkbehandling

Föräldrarna är oftast med under behandlingen, dels för att vara delaktiga i processen men också för att kunna upprepa övningarna i hemmet.

Mål och inriktning på behandlingen anpassas individuellt efter varje barn med utgångspunkt från barnets utveckling och förmågor.

Röstbehandling

I röstbehandling får man lära sig använda rösten på ett mindre ansträngande sätt. Med lämplig andningsteknik, avspänning och genom att lyssna på sin röst, kan man ändra den så att den fungerar bättre. Läs mer!

Stamningsbehandling

Stamningen kännetecknas av att man inte har flyt i talet trots att man vet vad man vill säga. Vanligt är att man fastnar eller upprepar ljud, stavelser eller ord. Läs mer!

Flerspråkighet

Om ett barn som möter flera språk börjar prata senare beror det troligen på en språkstörning och inte på flerspråkigheten. Ett barn med språkstörning uppvisar liknande svårigheter på båda språken. Det kan däremot ta lite längre tid att lära sig flera språk. Läs mer!

Tolk

Vid behov erbjuder Södertäljelogopederna tolk!

 Posted by at 1:46 e m
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/96/130696/legitimeradlogoped.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405